Αρχαιολογικά Μουσεία

 

 

 Αρχαιολογικοί Χώροι
 • Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας (Τυμπάκι)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Αμνισού
 • Αρχαιολογικός Χώρος Αμνισού - Σπήλαιο Ειλειθυίας
 • Αρχαιολογικός Χώρος Αρχανών (Φουρνί)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Βαθυπέτρου (Αρχάνες)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού (Ηράκλειο)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Λεβήνας (Μιαμού, Λέντας)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων
 • Αρχαιολογικός Χώρος Μεγάρου Νίρου (Κοκκίνη Χάνι)
 • Αρχαιολογικός Χώρος Τυλίσσου
 • Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού (Τυμπάκι)

 

 

 Βυζαντινά - Εκκλησιαστικά Μουσεία

 

 

 Διάφορα Μουσεία

 

 

 Ιστορικά Μουσεία

 

 

 Λαογραφικά Μουσεία

 

 

 Ναυτικά - Πολεμικά Μουσεία

 

 

 Πινακοθήκες

 

 

 Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

 

 

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ.

• ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ.